embla

nordic foodaward

Mat till barn och unga 2017
Mia Jansson, Ängsbacken daghem drive.google.com/file

Mia is a cook on kindergarten and an author of cook books. Develops short, simple and useful recepies in her latest cookbook in cooperation with Oliver, 11 years old. 

She cooks from scratch with the purpose of well being. Mia uses the children as quality controllers of all of the food she cooks.

Read more >>

Matdestination 2017
Skördefesten på Åland www.skordefest.ax Film youtube

A festival – the biggest tourist event on the Aland Islands. Promotes contact between food producer and consumer. Farmers, food processers and restaurants gather

with a common cause: To highlight the foods of Alandian origin. Opens up the countryside and food production for today’s urbanized people.

Read more >>

Matentreprenör 2017
Michael Björklund, Smakbyn www.smakbyn.ax
Dropbox film

Has opened up Smakbyn (translates directly as Taste Village), a center for taste that offers a holistic experience of Nordic foods. Does lectures and performances in all

of the Nordic countries. Acts as fronting for food tourism in Finland. Smakbyn is in many cases the reason for the visitors travel to the Aland Islands.

Read more >>

Mathantverkare 2017
Marskogens Lamm, Ann & Åsmund Sundberg www.marskogens.ax Film: youtube

A gentle small scale processing of the farms lambs, the farm where Åsmund is a recognized able butcherer. The couple smokes their products in a traditional way with

alder wood chips, develops unique products and uses the whole of the lamb. They create amazing charkuteries like “fårskav”, that are very useful in a modern family since the products are well prepared and healthy. Their sausage and smoked products has stood out in national competitions and they show that meat processing within lamb production has a great potential, since they have won gold in championships both in Sweden and Finland and silver in competitions in artisan food.

Read more >>


Matkommunikatör 2017
Michael Björklund, Smakbyn smakbyn.ax/press/
https://www.youtube.com/watch?v=7yxhuxsIxrg

Alandian chef that is active both in Sweden and Finland. Has done cooking shows with local food as theme in all the Nordic countries, “Mat så in i Norden”. The unique

about Michael is his commitment and ability to highlight the value in the simple and local in food culture, and make these gathered things to something great. His cooking has never been about the exceptional or fine dining, but instead about Nordic foods and food culture that touches us all and he has done so for a long time – long before the blooming of Nordic food as a trend. Michael has been co-author to a lot of Nordic cookbooks.

Read more >>

Mat till många 2017
Marie-Anne Jansson, Föglö grundskola
https://www.youtube.com/watch?v=PMM1wAER6n8&feature=youtu.be

Cook in the local school in the archipelago municipality of Föglö, all the time on the lookout for new flavorings and cooking methods to Nordic foods. Uses local foods

and cooks all the food from scratch. Emphasizes the food traditions in the archipelago and minimizes food waste, in the school kitchen as well as in the local small archipelago grocery store, through a dialogue concerning foods in the store with short dates that she uses in the school kitchen. The food should be beautifully presented and have a delicious aroma, so that the children are tempted to taste everything. “The children are my costumers. I listen to my costumers and almost anything is possible for them”.

Read more >>

Råvaruproducent 2017
Öfvergårds, Jan & Anna Alm www.ofvergards.ax Film: drive.google.com

Has inherited Annas parents apple orchard, established in 1980, with a lot of apple varieties that are used both as apples for direct consumption and in processing. In 

the processing they emphasize the apples unique aspects. Through community-supported agriculture they break new ground and increase the general knowledge of the business. They came in second and third place in the Alandian competition Matverk 2017 (a product competition in Sweden). Came through to the finales 2017 in a local version of the Dragons’ Den, Skraknästet, which is a competition between entrepreneurs on the Aland Islands and Roslagen in Sweden.

Read more >>

Premiär för Embla

De Nordiska Bondeorganisationers Centralråd (NBC) går nu samman för att etablera det nya nordiska matpriset Embla. Embla är namnet på den första kvinnan inom den nordiska mytologin och nu också på det första samnordiska matpriset. Embla kommer att utdelas vartannat år och premiärutdelningen av matpriset sker i Danmark den 24 augusti 2017 med Landbrug&Fødevarer som värd. Prisutdelningen sker vid Miljö- och matministeriets konferens, ”Better Food for More People” i Köpenhamn under Copenhagen Cooking & Food Festival. Syftet med Embla är att lyfta fram den närproducerade kvalitativa nordiska maten. Projektet stöds av Nordiska Ministerrådet som har som mål att stärka den gemensamma nordiska matkulturen och matidentiteten och öka intresset för nordisk mat utanför Norden. Tävlingen startar den 14:de mars där man kan nominera kandidater inom sju olika kategorier.

På den här webbsidan kan du anmäla dig själv, en kollega eller någon annan som du tycker har inspirerat eller främjat nordisk mat.

Vi vill hylla och lyfta fram de personer som sätter färg på det nordiska köket och bidrar till att hela det kulinariska området blir ännu mera fantastiskt. De som utvecklar och främjar våra mattraditioner och vårt nordiska kulinariska arv. Och inte minst alla de som odlar och producerar de unika råvarorna till glädje för alla matintresserade konsumenter i hela Norden.

Organisationerna bakom Embla

Nordiska Bondeorganisationers Centralråd består av: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Finland Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC, Finland Norges Bondelag, Norge Bændasamtök Íslands, Island Landbrug & Fødevarer, Danmark Lantbrukarnas Riksförbund, Sverige Bóndafelag Føroya, Færøerne (är inte en del av NBC, men av styrgruppen för Embla), Ålands Landsbygdscentrum, Åland (är inte en del av NBC, men av styrgruppen för Embla)

Kategorier

Mat till barn och unga 2017

Priset ges till en person eller organisation som har utvecklat en idé eller ett koncept som tydligt bidrar till att utveckla kommande generationers kännedom och kunskaper om nordisk mat och matkultur.


Matdestination 2017

Priset ges till en förening, institution eller Företag som har samlat råvaruproducenter, restauranger och andra lokala aktörer för att lyfta en geografisk destination genom matkultur, samarbete och gemenskap.


Matentreprenör 2017

Priset ges till en person, verksamhet eller organisation som har utvecklat en ny metod med attraktionskraft och marknadspotential med tydligt nordiskt ursprung.


Mathantverkare 2017

Priset ges till en mathantverkare som har utvecklat en unik produkt som representerar hög gastronomisk kvalitet och bygger på speciella nordiska råvaror och hantverkstraditioner.Matkommunikatör 2017

Priset ges till en person, medium eller koncept som förmedlar glädje i och stärker kännedomen om nordisk mat


Mat till många 2017

Priset ges till en person, företag eller organisation, som har gjort en extraordinär insats för att främja matglädje, kvalitet och nordisk matkultur i offentliga måltider.


Råvaruproducent 2017

Priset ges till en bonde, fiskare, jägare, odlare, bär- eller svampplockare osv. som skapar högkvalitativa råvaror med god smak, med ursprung i Norden. (Råvaran ska ha skapats genom att producera, odla, uppföda, fånga eller plocka produkten)

F & S till Embla

• Anmälan till Embla 2017 öppnas den 14 mars 2017 kl. 12.00.

• Anmälningstiden avslutas den 17 april kl. 12.00.

• Du kan nominera dig själv, din organisation eller den verksamhet, som du jobbar för. Du kan också anmäla andra personer, organisationer eller verksamheter.

• När du anmäler en kandidat, så informera gärna i god tid din kandidat om anmälan till Embla.

• Det är gratis att anmäla sig till Embla, och det är även gratis att delta i tävlingen den 24 augusti. Den nominerade förväntas delta i tävlingen i Danmark den 24 augusti. De finländska arrangörerna står för både de finländska nominerades rese- och logikostnader.

• Nej. De anmälda kandidaterna skall ha sin verksamhet förankrad i ett nordiskt land för att kunna tas i beaktande för nomineringen

• De överordnade kriterierna finns på webbsidan under ”kategorier”.

• Kriterierna för de enskilda sju Embla-priserna finns i anmälningsformuläret.

• Den nationella juryn.

• Den samnordiska juryn består av tre medlemmar från respektive land. Finlands jurymedlemmar är Johan Åberg (jordbrukare och lantbruksdirektör), Riitta Mustonen (matjournalist) och Kim Palhus (kock).

• Jurymedlemmar kan inte rösta på nominerade /kandidater från sitt eget land.

• Alla anmälda får besked senast den 9 maj 2017 huruvida de är nominerade. Motiveringar ges inte i samband med nomineringarna.

• Den 24 augusti på Rådhuset i Köpenhamn i samband med toppmötet ”Better food for more people”.

• Ja. De nominerade förväntas delta både i middagen på kvällen och i prisfesten den 24 augusti på toppmötet ”Better food for more people”

• Den nominerade få ta med en gäst till tävlingen den 24 augusti, som även inbjuds till prisfesten på rådhuset. Till den efterföljande middagen och prisöverlåtelsen är enbart den nominerade inbjuden på grund av begränsat antal platser. De finländska arrangörerna står för både de finländska nominerades och följeslagares rese- och logikostnader.

Villkor för anmälan till Embla – Det nya nordiska matpriset

Anmälan till Embla 2017 öppnas den 14 mars 2017 kl. 12.00 på www.emblafoodaward.com

• Du kan nominera dig själv, din organisation eller den verksamhet som du arbetar för. Du kan också anmäla andra personer, organisationer eller verksamheter. Den 17 april 24.00 avslutas möjligheten till nomineringar.

• Var gärna ute i god tid när du vill nominera din kandidat, organisation eller förening. Informera även den du nominerar i god tid om din anmälan till Embla.

• Följ de enkla instruktionerna i samband med anmälan.

• Följ instruktionerna och var noggrann i din beskrivning så att juryn har bästa möjliga information för sin bedömning.

• Alla anmälningar sänds först till den nationella juryn som nominerar vidare till landets kandidater till den samnordiska juryn. Den nationella juryn utser en nominerad kandidat i varje kategori – totalt sju nominerade från respektive nordiskt land. Jurymedlemmar kan inte rösta på kandidater från sitt eget land.

• Alla anmälda får besked om de är nominerade innan den 9 maj 2017. Motiveringar ges inte i samband med nomineringarna.

• Anmälan till Embla är kostnadsfritt, och de nominerade deltar gratis i prisceremonin i Danmark i samband med tävlingen.

• Omkostnader i anslutning till resan och vistelsen i Danmark den 24 augusti bestäms landsvis.

• De anmälda kandidaterna ska vara lokalt förankrade i respektive nordiskt land för att kunna delta i i nomineringsprocessen.

• Även Färöarna, Grönland och Åland deltar med egna kandidater i tävlingen. Nomineringar från dessa områden går direkt till den samnordiska juryn och de nominerade konkurrerar på samma villkor som nominerade från respektive nordiskt land

• Den samnordiska juryn består av tre medlemmar från respektive land och samlas den 23 augusti 2017 i Köpenhamn där vinnarna i de olika kategorierna utses.

• Reservera den 24 augusti 2017 då tävlingen hålls i Danmark.

• En middag för juryn, de nominerade och representanter från de nordiska länderna hålls den 23 augusti på kvällen.

• Den 9 maj 2017 sänds ett pressmeddelande, där de nominerade kandidaterna offentliggörs. • Vinnarna presenteras i samband med toppmötet ”Better food for more people” den 24 augusti i Köpenhamn. De nominerade förväntas delta vid prisfesten den 24 augusti på toppmötet ”Better food for more people”.

Media

Coming soon